#újpedagógia #e-learning  #blog  #projektek  #mobilitás  #coaching  #tréningek  +36(30) 271 4725 | info@ujpedagogia.hu
×
Tovább
Mi az #újpedagógia?
Az #újpedagógia olyan módszertani programokat (tréningeket, workshopokat, képzéseket, előadásokat) kínál iskoláknak, tanároknak, cégeknek és magánszemélyeknek, melyek segítenek elérni, hogy napjaink folyamatosan változó körülményei között is jól alkalmazható, használható tudáshoz juthassanak hozzá a tanulási folyamatokban részt vevő személyek. Továbbá érintünk olyan nehezen kezelhető szituációkat, mint az iskolai bántalmazás, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálása, de foglalkozunk a digitális írástudás fejlesztésével és a pozitív pedagógiai szemlélet adaptálásával is. Szívesen segítünk oktatást érintő pályázatok megírásában, lebonyolításában, értékelésében. #demokratikus #önirányított #együttműködő #cselekvésorientált #akciópedagógia #projektszemlélet #digitális #kritikai gondolkodás
#DEMOKRATIKUS
A tanulási folyamatban részt vevők együttműködése, partneri viszonya rendkívül előnyös minden fél számára. Programjainkat a demokratikus nevelés elvei mentén szervezzünk, ugyanígy alapelemei módszertani anyagainknak is. Szívesen dolgozunk olyan döntéshozatali módszerekkel, melyek túlmutatnak a többségi döntéshozatalon (például szociokratikus vagy konszenzusos folyamatok).
#ÖNIRÁNYÍTOTT
A XXI. századi tanulás egyik fő célja, hogy a tanulók (legyenek azok bárkik) képesek legyenek saját tanulási folyamatukat menedzselni, azért felelősséget vállalni. A tanulók lehetőségeikhez mérten dönthetnek saját tanulási útvonalaikról, melyeket érdeklődési körük és erősségeik mentén önmaguk szerveznek. Képzési rendszerünkben a tudástartalom átadása mellett tanulni is tanulunk, hogy mindenki képes legyen önállóan, motiváltan fejleszteni magát tanári támogatással.
#EGYÜTTMŰKÖDŐ
Közösen rendkívül izgalmas tanulni, de nem mindig könnyű. Az együttműködés ugyanakkor tanulható és tanulandó. Munkánk során azt láttuk, hogy az együttműködés egy csoporton belül korántsem magától értetődő folyamat. A legkülönbözőbb nehézségek gátolhatják mindezt, de megfelelő stratégiával ezek feloldhatók. Képzési folyamatainkban közösen alkotjuk meg a tanulás tartalmát, majd dolgozunk azzal.
#CSELEKVÉSORIENTÁLT
A tanulás aktív folyamat, nem egy statikus állapot. Munkánk során arra fogjuk ösztönözni a velünk közösen dolgozókat, hogy aktívan vegyenek részt a tudástartalmak létrehozásában, annak feldolgozásában, majd a közös referálásban. Ha kell, kimegyünk az erdőbe, városba, fára mászunk, vagy könyvtárba megyünk, élményeket szerzünk.
#AKCIÓPEDAGÓGIA
Számunka a tanulás egy fontos eredménye az, hogy legyen társadalmi hatása, következménye, lépjen ki a tanulás az iskola (iroda, munkahely) falai közül. Valós problémák megoldásával gyakorlati módon közelítünk a tanuláshoz.
#PROJEKTSZEMLÉLET
A 21. századi oktatás szupermódszere az, amikor a tanulásban részt vevők valamilyen téma vagy projekt köré szerveződnek, valósítanak meg tevékenységeket. A projektszemléletnek aprólékosan kidolgozott módszertana van, de mindig lehet újdonságokat kitalálni, innovatívnak lenni.
#DIGITÁLIS
A digitális írástudás ma már szinte ugyanolyan fontos, mint a kézzel írt ABC. A tanulást segítheti számtalan digitális eszköz, melyek használatán keresztül gyakran könnyebb tanulni, de egyben nagy veszélyeket is hordoznak magukban. Foglalkozunk azzal, hogy milyen közös szabályokat hozhatunk az eszközhasználatra, egyáltalán mire jók és hogyan használjuk jól a tanulásban az infokommunikációs eszközöket.
#KRITIKAI
A legújabb kori információk feldolgozásához szükséges olyan készségeket is fejleszteni, mint a kritikai gondolkodás. Elég csak arra gondolni, hogy az interneten ellenőrzés nélkül találkozhatunk információval. Nem várható el, hogy azok valóságtartalmát azonnal felismerjük, de azt igen, hogy képesek legyünk utánajárni annak. Képzési programjaink során azzal is foglalkozunk, hogy mennyire érdemes szkeptikusnak lenni az elérhető információkkal kapcsolatban.
Szolgáltatásaink
tréning, coaching, tanácsadás, pályázatírás, akkreditált pedagógus továbbképzés fejlesztése, csoportfejlesztés, egyéni konzultáció

Szolgáltatásaink megrendelhetőek online és kontakt formában egyaránt. Bővebb tájékoztatást az info@ujpedagogia.hu e-mail címen kaphat.
#DEMOKRATIKUS

A tanulási folyamatban részt vevők együttműködése, partneri viszonya rendkívül előnyös minden fél számára. Programjainkat a demokratikus nevelés elvei mentén szervezzünk, ugyanígy alapelemei módszertani anyagainknak is. Szívesen dolgozunk olyan döntéshozatali módszerekkel, melyek túlmutatnak a többségi döntéshozatalon (például szociokratikus vagy konszenzusos folyamatok).
#ÖNIRÁNYÍTOTT

A XXI. századi tanulás egyik fő célja, hogy a tanulók (legyenek azok bárkik) képesek legyenek saját tanulási folyamatukat menedzselni, azért felelősséget vállalni. A tanulók lehetőségeikhez mérten dönthetnek saját tanulási útvonalaikról, melyeket érdeklődési körük és erősségeik mentén önmaguk szerveznek. Képzési rendszerünkben a tudástartalom átadása mellett tanulni is tanulunk, hogy mindenki képes legyen önállóan, motiváltan fejleszteni magát tanári támogatással.
#EGYÜTTMŰKÖDŐ

Közösen rendkívül izgalmas tanulni, de nem mindig könnyű. Az együttműködés ugyanakkor tanulható és tanulandó. Munkánk során azt láttuk, hogy az együttműködés egy csoporton belül korántsem magától értetődő folyamat. A legkülönbözőbb nehézségek gátolhatják mindezt, de megfelelő stratégiával ezek feloldhatók. Képzési folyamatainkban közösen alkotjuk meg a tanulás tartalmát, majd dolgozunk azzal.
#CSELEKVÉSORIENTÁLT

A tanulás aktív folyamat, nem egy statikus állapot. Munkánk során arra fogjuk ösztönözni a velünk közösen dolgozókat, hogy aktívan vegyenek részt a tudástartalmak létrehozásában, annak feldolgozásában, majd a közös referálásban. Ha kell, kimegyünk az erdőbe, városba, fára mászunk, vagy könyvtárba megyünk, élményeket szerzünk.
#AKCIÓPEDAGÓGIA

Számunka a tanulás egy fontos eredménye az, hogy legyen társadalmi hatása, következménye, lépjen ki a tanulás az iskola (iroda, munkahely) falai közül. Valós problémák megoldásával gyakorlati módon közelítünk a tanuláshoz.
#PROJEKTSZEMLÉLET

A 21. századi oktatás szupermódszere az, amikor a tanulásban részt vevők valamilyen téma vagy projekt köré szerveződnek, valósítanak meg tevékenységeket. A projektszemléletnek aprólékosan kidolgozott módszertana van, de mindig lehet újdonságokat kitalálni, innovatívnak lenni.
#DIGITÁLIS

A digitális írástudás ma már szinte ugyanolyan fontos, mint a kézzel írt ABC. A tanulást segítheti számtalan digitális eszköz, melyek használatán keresztül gyakran könnyebb tanulni, de egyben nagy veszélyeket is hordoznak magukban. Foglalkozunk azzal, hogy milyen közös szabályokat hozhatunk az eszközhasználatra, egyáltalán mire jók és hogyan használjuk jól a tanulásban az infokommunikációs eszközöket.
#KRITIKAI GONDOLKODÁS

A legújabb kori információk feldolgozásához szükséges olyan készségeket is fejleszteni, mint a kritikai gondolkodás. Elég csak arra gondolni, hogy az interneten ellenőrzés nélkül találkozhatunk információval. Nem várható el, hogy azok valóságtartalmát azonnal felismerjük, de azt igen, hogy képesek legyünk utánajárni annak. Képzési programjaink során azzal is foglalkozunk, hogy mennyire érdemes szkeptikusnak lenni az elérhető információkkal kapcsolatban.
E-learning képzéseink
“Én is beleszólhatok a felnőttek dolgába!”

Demokratikus nevelés az óvodában, a participáció elsajátítása, 30 órás akkreditált továbbképzés óvodapedagógusok számára
Az egyéni döntéshozásra való nevelés fontossága ma már nem képezi vita tárgyát a pedagógiában. De mikor érdemes ezt elkezdeni? És hogyan?

Talán korainak tűnik, de fejlődéslélektani szempontból már az óvodáskorú gyermekek számára is fontos, hogy a saját bőrükön tapasztalhassák meg döntéseik felelősségének súlyát, az óvodapedagógus demokratikus hozzáállását, ezáltal sajátítva el a tolerancia, esélyegyenlőség, szólásszabadság és véleménynyilvánítás értékeit.
Bruttó ár: 29.900 Ft
Bevezető ár: 21.900 Ft

további részletek
Robotélmény kisiskoláskorban

Robotika az általános iskolai oktatásban, 30 órás akkreditált továbbképzés pedagógusok számára
A robotok izgalmasabbá tehetik a tanítást! Mégis hogyan?

Ismerkedjen meg az oktatási robotika csodálatos lehetőségeivel, és lépjen át velünk a valódi 21. századi tanítás és tanulás világába!
Bruttó ár: 29.900 Ft
Akciós ár: 21.990 Ft

további részletek
Jól játszani - Társasjáték-pedagógia az iskolában

30 órás akkreditált továbbképzés pedagógusok számára
Társasjáték a tanórán? Persze!

A társasjáték elsősorban játék, de a tanteremben is óriási hasznát veheti. Hogyan? Ismerkedjen meg a társasjátékokban rejlő kompetenciafejlesztési lehetőségekkel, inspirálódjon az előnyadás pedagógiai hasznából, kapjon ötletet arra, hogyan rakhat össze szinte ingyen egy alapvető játékkészletet, vagy akár tervezzen diákjaival saját játékot tantárgyához kapcsoltan.
Bruttó ár: 29.900 Ft
Akciós ár: 21.990 Ft

további részletek
Tudásépítés (nem csak) digitálisan

Interaktív és reflektív módszertani képzés tanároknak
Jelen képzésünkben arra keressük a választ és mutatunk lehetőségeket, hogy tanárként hogyan támogathatjuk saját tudásuk megalkotásában tanulóinkat, illetve, hogy mindezt hogyan könnyíthetik meg a digitális eszközök.

A tanulást mint tevékenységet, aktivitást értelmezzük, ezáltal kiküszöbölhetjük az olyan változókat, mint a tudás elavulása vagy akár a napjainkban még ismeretlen szakmákra való felkészítés. Ebben az esetben már nem a tanár és az információ lesz középpontban, hanem maga a tanulás mint aktivitás, és sokkal nagyobb teret kap a tudás építése, annak átadása helyett.
Bruttó ár: 21.900 Ft
Akciós ár: 17.900 Ft

további részletek
“Pedagógus mankó”

Az autonóm és a 21. századi tanulás támogatása, 40 órás akkreditált továbbképzés tanárok számára
A közelmúlt eseményei bebizonyították, a pedagógia egyik legfontosabb feladata, hogy a diákokat felkészítse az önálló, autonóm tanulásra. Ebben a nem könnyű kihívásban segíti ez a továbbképzésünk a tanárokat, hiszen az autonóm tanulási környzet kialakításához szükség lehet módszertani, elméleti és gyakorlati támogatásra, ugyanúgy, mint digitális “mankókra”.
Bruttó ár: 39.990 Ft
Akciós ár: 19.950 Ft

további részletek
“Egy hajóban evezünk”

Hogyan tanítsuk meg diákjainkat vitázni? Vitakultúra fejlesztő 30 órás akkreditált továbbképzés tanároknak
Jó vitázni? Miért jó vitázni? Hogyan lehet jól vitázni és miért fontos, hogy ezt minél fiatalabban megtanulja az ember? Hogyan segíthet ebben a pedagógus?
Bruttó ár: 29.900 Ft
Akciós ár: 23.900 Ft

további részletek
Projektek
A “Digiloping Teachers” programmal célunk, hogy több módon is segítsük pedagógusok digitális átállását. Három fő célcsoportunk: tanárok, diákok és iskolák. Projektünkben olyan átfogó megoldást dolgozunk ki, amely a tanulási/tanítási folyamat résztvevőinek segítő kezet nyújt a digitális kompetenciák fejlesztéséhez, a digitálisan reziliens társadalom kialakulásának elősegítéséhez. Azon dolgozunk, hogy létrehozzunk egy olyan képzési folyamatot, melynek a fókuszában a 21. századi kompetenciák fejlesztése áll. További információ: https://digilopingteachers.eu/
Társasjáték-pedagógia Lencse Mátéval Budapesten
24 (+6) ÓRÁS TOVÁBBKÉPZÉS


Társasoznál a foglalkozásaidon vagy épp a gyerekeiddel, de úgy gondolod, ez elvenné az időt a tanulástól? Érdekelne hogyan alkalmazhatnád a társasjátékokat a maguk mókás formájában konpetenciafejlesztésre? Összeraknál egy alapszintű (vagy komolyabb) játékkészletet, de attól tartasz, ezt nem engedheted meg magadnak? Terveznél saját játékot diákjaiddal, de nem tudod, hogy állj neki?

Ezekre és még számos, a társasjáték-pedagógiát érintő kérdésre kaphatsz választ elméleti alapvetésektől a mindennapok gyakorlatáig, amikor is részt vehetsz jól játszani képzésünkön Lencse Mátéval.

további részletek

Mobilitás
Mi a mobilitás?

Az Erasmus+ program egyik kulcstevékenysége a tanulók, szakemberek, oktatók, civil társadalmi szervezetek és oktatási intézmények munkatársainak mobilitását támogatja, így lehetőséget nyújt a külföldi tanulásra és/vagy szakmai tapasztalatszerzésre.

Az #újpedagógia magyar iskolák és fenntartók számára kínál segítséget mobilitási pályázatok megírásában és megvalósításban.

Finnországi kapcsolatai révén biztosítja a finn mobilitások fogadóintézményét, az Experience Workshopot, mely iskolákra és személyekre szabott, komplex képzési csomagokat, amelyek lehetővé teszik az intézmények Erasmus+ mobilitási programjainak megvalósítását, legyenek azok akkreditált mobilitási programok vagy rövid futamidejű projektek. A képzési csomagok komplexitása abban áll, hogy egyidőben, egy utazás keretében kínálnak lehetőséget több mobilitás megvalósítására. Így a pedagógusoknak lehetőségük nyílik klasszikus módszertani továbbképzéseken való részvételre, finn iskolákban több napos szakmai látogatás megvalósítására, valamint a diákmobilitáson részt vevő tanulócsoportoknak arra, hogy bekapcsolódhassanak egy finn iskola hétköznapjaiba.

A továbbképzések rugalmasan kombinálhatóak, és időpontjuk a tanéven belül a jelentkezők igényei szerint alakítható. A helyszín Finnország, a legtöbb esetben Jyväskylä. A képzéseket az egyes intézmények egyéni igényeire szabjuk közös tervezés-egyeztetés során és magyarországi felkészítő tréning során.

A finn képzéseket magyar és angol nyelven is tudjuk biztosítani, és minden alkalommal hangsúlyt helyezünk a képzésen tárgyalt módszertanok magyar oktatási környezetben való alkalmazási lehetőségeire.

Igény esetén utazásszervezési segítséget is biztosítunk.

Mit kínálunk?
 • Erasmus-akkreditáció (KA120),
 • Akkreditált intézmények költségvetés igénylő pályázata (KA121)
 • és Rövid futamidejű mobilitási projektek (KA122) megírása vagy arra való felkészítő képzés köznevelési, szakképzési és felnőtt tanulással foglalkozó intézmények vagy fenntartók számára
 • Mobilitási fogadóintézmény biztosítása
 • Felkészítő tréning a kiutazás előtt
Az alábbi szektorokból várunk intézményeket, fenntartókat:
Coaching
Mottónk: Támogató jelenlét, odafordulás, megerősítés

Mentorálás, szupervízió, coaching tanároknak, tanárcsoportoknak, szülőknek és diákoknak, magánszemélyeknek.

Csapatunk mentorálási, támogatói, coaching folyamatokat tud megszervezni, lebonyolítani.

15 éves pedagógiai és tréneri tapasztalatunk miatt elsődlegesen oktatásban érdekelt személyeknek kínálunk coaching támogatást.

Szakértői területeink:
 • a tanárcsapatok megerősítése, konfliktusok kezelése csoportos alkalmakon keresztül;
 • motivációs támogatás tanároknak vagy diákoknak;
 • családi támogatás, kommunikáció segítése szülők és gyerekek között;
 • iskolai bántalmazás elleni stratégia kidolgozása csoportszinten;
 • bántalmazó közösségek rekultiválása;
 • bántalmazó vagy bántalmazott segítése;
 • kiégéssel kapcsolatos megküzdés.
Egyéni coaching folyamatokat ajánlunk magánszemélyeknek, oktatással foglalkozó cégeknek, vállalkozásoknak.

Az első konzultációs óra ingyenes!

További információ: info@ujpedagogia.hu

Tréningjeink, workshopjaink
„Ne közösíts ki!” Bántalmazás az iskolában workshop
Digitális gyerekek Hogyan használjunk tanításhoz digitális eszközöket?
A pedagógiai projekt Projektmódszer a gyakorlatban
Demokrácia az osztályteremben
A szemléletváltás pedagógiája Pozitív pedagógia
Gamification bevezetése
Tudatos médiahasználat, kritikai gondolkodás Workshop tanulóknak, tanároknak
SOLE - Önirányított tanulási környezet
Techtudatos szülő interaktív workshop Workshop szülőknek, akiket érdekel gyermekük digitális élete!
Digitális élménypedagógia
Interaktív workshop a digitális tanulásról
Workshop az online és osztálytermi “vegyes” oktatásról
Referenciáink
Vodafone Magyarország Alapítvány
Anthropolis Egyesület
Neteducatio
Audi
Spektrum Oktatási Központ Csíkszereda
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zalaegerszeg
Eötvös József Gimnázium
Füleki Városi Könyvtár
Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület
Creative Science
Budapest School
Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Qubit
Tudás hatalom Program
Szitakötő
Emberség Erejével
Kik vagyunk?

Galambos Attila

Dolgozott a magyar oktatási paletta minden szegmensében tanodáktól kezdve gimnáziumokon keresztül egyetemekig és szakképzésig, együttműködik civil szervezetekkel és multinacionális cégekkel. Oktatási szemléletében rendkívül nagy hangsúlyt fektet az egyéni érdeklődés mentén szervezett tanulásra, melyben a tanulási folyamatban részt vevők saját képességeik és irányultságuk szerint férhetnek hozzá tudástartalmakhoz vagy fejleszthetik képességeiket. Ezt a gyakorlatát többek között a Budapest Schoolban, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban vagy Audinál fejleszthette. Rendszeresen publikál pedagógiai témákban a Qubit.hu-ra. Szakértői területe a bántalmazott és bántalmazó iskolai csoportok fejlesztése, akár egyéni konzultációk mentén is.

Váczi Dorka

Elhivatott demokratikus nevelő és innovátor, aki szerint a tanulási folyamatban a résztvevőkkel partneri viszonyt kell kialakítani. Számos helyen tanított, többek között a pécsi Gandhi Gimnáziumban és a budapesti Madách Művészeti Iskolában, emellett a Neteducatio Kft. szakmai munkatársaként akkreditált tanártovábbképzéseket fejlesztett, módszertani kiadványokat írt és szerkesztett. Jelenleg a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Iskola Programjának Angyala. Ebben a programban vidéki és budapesti iskolák tanárainak segít a digitális kompetenciafejlesztésben. Trénerként iskolák és oktatásban érdekelt nagyvállalatok módszertani továbbképzéseiben vesz részt.