#újpedagógia #blog  #szolgáltatásaink  #e-learning képzéseink  #tréningjeink  +36(30) 271 4725 | info@ujpedagogia.hu
Mi az #újpedagógia?
Az #újpedagógia olyan módszertani programokat (tréningeket, workshopokat, képzéseket, előadásokat) kínál iskoláknak, tanároknak, cégeknek és magánszemélyeknek, melyek segítenek elérni, hogy napjaink folyamatosan változó körülményei között is jól alkalmazható, használható tudáshoz juthassanak hozzá a tanulási folyamatokban részt vevő személyek. Továbbá érintünk olyan nehezen kezelhető szituációkat, mint az iskolai bántalmazás, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók integrálása, de foglalkozunk a digitális írástudás fejlesztésével és a pozitív pedagógiai szemlélet adaptálásával is. Szívesen segítünk oktatást érintő pályázatok megírásában, lebonyolításában, értékelésében. #demokratikus #önirányított #együttműködő #cselekvésorientált #akciópedagógia #projektszemlélet #digitális #kritikai gondolkodás
#DEMOKRATIKUS
A tanulási folyamatban részt vevők együttműködése, partneri viszonya rendkívül előnyös minden fél számára. Programjainkat a demokratikus nevelés elvei mentén szervezzünk, ugyanígy alapelemei módszertani anyagainknak is. Szívesen dolgozunk olyan döntéshozatali módszerekkel, melyek túlmutatnak a többségi döntéshozatalon (például szociokratikus vagy konszenzusos folyamatok).
#ÖNIRÁNYÍTOTT
A XXI. századi tanulás egyik fő célja, hogy a tanulók (legyenek azok bárkik) képesek legyenek saját tanulási folyamatukat menedzselni, azért felelősséget vállalni. A tanulók lehetőségeikhez mérten dönthetnek saját tanulási útvonalaikról, melyeket érdeklődési körük és erősségeik mentén önmaguk szerveznek. Képzési rendszerünkben a tudástartalom átadása mellett tanulni is tanulunk, hogy mindenki képes legyen önállóan, motiváltan fejleszteni magát tanári támogatással.
#EGYÜTTMŰKÖDŐ
Közösen rendkívül izgalmas tanulni, de nem mindig könnyű. Az együttműködés ugyanakkor tanulható és tanulandó. Munkánk során azt láttuk, hogy az együttműködés egy csoporton belül korántsem magától értetődő folyamat. A legkülönbözőbb nehézségek gátolhatják mindezt, de megfelelő stratégiával ezek feloldhatók. Képzési folyamatainkban közösen alkotjuk meg a tanulás tartalmát, majd dolgozunk azzal.
#CSELEKVÉSORIENTÁLT
A tanulás aktív folyamat, nem egy statikus állapot. Munkánk során arra fogjuk ösztönözni a velünk közösen dolgozókat, hogy aktívan vegyenek részt a tudástartalmak létrehozásában, annak feldolgozásában, majd a közös referálásban. Ha kell, kimegyünk az erdőbe, városba, fára mászunk, vagy könyvtárba megyünk, élményeket szerzünk.
#AKCIÓPEDAGÓGIA
Számunka a tanulás egy fontos eredménye az, hogy legyen társadalmi hatása, következménye, lépjen ki a tanulás az iskola (iroda, munkahely) falai közül. Valós problémák megoldásával gyakorlati módon közelítünk a tanuláshoz.
#PROJEKTSZEMLÉLET
A 21. századi oktatás szupermódszere az, amikor a tanulásban részt vevők valamilyen téma vagy projekt köré szerveződnek, valósítanak meg tevékenységeket. A projektszemléletnek aprólékosan kidolgozott módszertana van, de mindig lehet újdonságokat kitalálni, innovatívnak lenni.
#DIGITÁLIS
A digitális írástudás ma már szinte ugyanolyan fontos, mint a kézzel írt ABC. A tanulást segítheti számtalan digitális eszköz, melyek használatán keresztül gyakran könnyebb tanulni, de egyben nagy veszélyeket is hordoznak magukban. Foglalkozunk azzal, hogy milyen közös szabályokat hozhatunk az eszközhasználatra, egyáltalán mire jók és hogyan használjuk jól a tanulásban az infokommunikációs eszközöket.
#KRITIKAI
A legújabb kori információk feldolgozásához szükséges olyan készségeket is fejleszteni, mint a kritikai gondolkodás. Elég csak arra gondolni, hogy az interneten ellenőrzés nélkül találkozhatunk információval. Nem várható el, hogy azok valóságtartalmát azonnal felismerjük, de azt igen, hogy képesek legyünk utánajárni annak. Képzési programjaink során azzal is foglalkozunk, hogy mennyire érdemes szkeptikusnak lenni az elérhető információkkal kapcsolatban.
Szolgáltatásaink
tréning, coaching, tanácsadás, pályázatírás, akkreditált pedagógus továbbképzés fejlesztése, csoportfejlesztés, egyéni konzultáció

Szolgáltatásaink megrendelhetőek online és kontakt formában egyaránt. Bővebb tájékoztatást az info@ujpedagogia.hu e-mail címen kaphat.
#DEMOKRATIKUS

A tanulási folyamatban részt vevők együttműködése, partneri viszonya rendkívül előnyös minden fél számára. Programjainkat a demokratikus nevelés elvei mentén szervezzünk, ugyanígy alapelemei módszertani anyagainknak is. Szívesen dolgozunk olyan döntéshozatali módszerekkel, melyek túlmutatnak a többségi döntéshozatalon (például szociokratikus vagy konszenzusos folyamatok).
#ÖNIRÁNYÍTOTT

A XXI. századi tanulás egyik fő célja, hogy a tanulók (legyenek azok bárkik) képesek legyenek saját tanulási folyamatukat menedzselni, azért felelősséget vállalni. A tanulók lehetőségeikhez mérten dönthetnek saját tanulási útvonalaikról, melyeket érdeklődési körük és erősségeik mentén önmaguk szerveznek. Képzési rendszerünkben a tudástartalom átadása mellett tanulni is tanulunk, hogy mindenki képes legyen önállóan, motiváltan fejleszteni magát tanári támogatással.
#EGYÜTTMŰKÖDŐ

Közösen rendkívül izgalmas tanulni, de nem mindig könnyű. Az együttműködés ugyanakkor tanulható és tanulandó. Munkánk során azt láttuk, hogy az együttműködés egy csoporton belül korántsem magától értetődő folyamat. A legkülönbözőbb nehézségek gátolhatják mindezt, de megfelelő stratégiával ezek feloldhatók. Képzési folyamatainkban közösen alkotjuk meg a tanulás tartalmát, majd dolgozunk azzal.
#CSELEKVÉSORIENTÁLT

A tanulás aktív folyamat, nem egy statikus állapot. Munkánk során arra fogjuk ösztönözni a velünk közösen dolgozókat, hogy aktívan vegyenek részt a tudástartalmak létrehozásában, annak feldolgozásában, majd a közös referálásban. Ha kell, kimegyünk az erdőbe, városba, fára mászunk, vagy könyvtárba megyünk, élményeket szerzünk.
#AKCIÓPEDAGÓGIA

Számunka a tanulás egy fontos eredménye az, hogy legyen társadalmi hatása, következménye, lépjen ki a tanulás az iskola (iroda, munkahely) falai közül. Valós problémák megoldásával gyakorlati módon közelítünk a tanuláshoz.
#PROJEKTSZEMLÉLET

A 21. századi oktatás szupermódszere az, amikor a tanulásban részt vevők valamilyen téma vagy projekt köré szerveződnek, valósítanak meg tevékenységeket. A projektszemléletnek aprólékosan kidolgozott módszertana van, de mindig lehet újdonságokat kitalálni, innovatívnak lenni.
#DIGITÁLIS

A digitális írástudás ma már szinte ugyanolyan fontos, mint a kézzel írt ABC. A tanulást segítheti számtalan digitális eszköz, melyek használatán keresztül gyakran könnyebb tanulni, de egyben nagy veszélyeket is hordoznak magukban. Foglalkozunk azzal, hogy milyen közös szabályokat hozhatunk az eszközhasználatra, egyáltalán mire jók és hogyan használjuk jól a tanulásban az infokommunikációs eszközöket.
#KRITIKAI GONDOLKODÁS

A legújabb kori információk feldolgozásához szükséges olyan készségeket is fejleszteni, mint a kritikai gondolkodás. Elég csak arra gondolni, hogy az interneten ellenőrzés nélkül találkozhatunk információval. Nem várható el, hogy azok valóságtartalmát azonnal felismerjük, de azt igen, hogy képesek legyünk utánajárni annak. Képzési programjaink során azzal is foglalkozunk, hogy mennyire érdemes szkeptikusnak lenni az elérhető információkkal kapcsolatban.
E-learning képzéseink
Robotélmény kisiskoláskorban

Robotika az általános iskolai oktatásban, 30 órás akkreditált továbbképzés pedagógusok számára
A robotok izgalmasabbá tehetik a tanítást! Mégis hogyan?

Ismerkedjen meg az oktatási robotika csodálatos lehetőségeivel, és lépjen át velünk a valódi 21. századi tanítás és tanulás világába!
további részletek
Jól játszani - Társasjáték-pedagógia az iskolában

30 órás akkreditált továbbképzés pedagógusok számára
Társasjáték a tanórán? Persze!

A társasjáték elsősorban játék, de a tanteremben is óriási hasznát veheti. Hogyan? Ismerkedjen meg a társasjátékokban rejlő kompetenciafejlesztési lehetőségekkel, inspirálódjon az előnyadás pedagógiai hasznából, kapjon ötletet arra, hogyan rakhat össze szinte ingyen egy alapvető játékkészletet, vagy akár tervezzen diákjaival saját játékot tantárgyához kapcsoltan.
további részletek
Tudásépítés (nem csak) digitálisan

Interaktív és reflektív módszertani képzés tanároknak
Jelen képzésünkben arra keressük a választ és mutatunk lehetőségeket, hogy tanárként hogyan támogathatjuk saját tudásuk megalkotásában tanulóinkat, illetve, hogy mindezt hogyan könnyíthetik meg a digitális eszközök.

A tanulást mint tevékenységet, aktivitást értelmezzük, ezáltal kiküszöbölhetjük az olyan változókat, mint a tudás elavulása vagy akár a napjainkban még ismeretlen szakmákra való felkészítés. Ebben az esetben már nem a tanár és az információ lesz középpontban, hanem maga a tanulás mint aktivitás, és sokkal nagyobb teret kap a tudás építése, annak átadása helyett.
további részletek
“Pedagógus mankó”

Az autonóm és a 21. századi tanulás támogatása, 40 órás akkreditált továbbképzés tanárok számára
A közelmúlt eseményei bebizonyították, a pedagógia egyik legfontosabb feladata, hogy a diákokat felkészítse az önálló, autonóm tanulásra. Ebben a nem könnyű kihívásban segíti ez a továbbképzésünk a tanárokat, hiszen az autonóm tanulási környzet kialakításához szükség lehet módszertani, elméleti és gyakorlati támogatásra, ugyanúgy, mint digitális “mankókra”.
további részletek
“Egy hajóban evezünk”

Hogyan tanítsuk meg diákjainkat vitázni? Vitakultúra fejlesztő 30 órás akkreditált továbbképzés tanároknak
Jó vitázni? Miért jó vitázni? Hogyan lehet jól vitázni és miért fontos, hogy ezt minél fiatalabban megtanulja az ember? Hogyan segíthet ebben a pedagógus?
további részletek
Tréningjeink, workshopjaink
„Ne közösíts ki!” Bántalmazás az iskolában workshop
Digitális gyerekek Hogyan használjunk tanításhoz digitális eszközöket?
A pedagógiai projekt Projektmódszer a gyakorlatban
Demokrácia az osztályteremben
A szemléletváltás pedagógiája Pozitív pedagógia
Gamification bevezetése
Tudatos médiahasználat, kritikai gondolkodás Workshop tanulóknak, tanároknak
SOLE - Önirányított tanulási környezet
Techtudatos szülő interaktív workshop Workshop szülőknek, akiket érdekel gyermekük digitális élete!
Digitális élménypedagógia
Interaktív workshop a digitális tanulásról
Workshop az online és osztálytermi “vegyes” oktatásról
Referenciáink
Vodafone Magyarország Alapítvány
Anthropolis Egyesület
Neteducatio
Audi
Spektrum Oktatási Központ Csíkszereda
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zalaegerszeg
Eötvös József Gimnázium
Füleki Városi Könyvtár
Demokratikus Nevelésért és Tanulásért Egyesület
Creative Science
Budapest School
Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Qubit
Tudás hatalom Program
Szitakötő
Emberség Erejével
Kik vagyunk?

Galambos Attila

Dolgozott a magyar oktatási paletta minden szegmensében tanodáktól kezdve gimnáziumokon keresztül egyetemekig és szakképzésig, együttműködik civil szervezetekkel és multinacionális cégekkel. Oktatási szemléletében rendkívül nagy hangsúlyt fektet az egyéni érdeklődés mentén szervezett tanulásra, melyben a tanulási folyamatban részt vevők saját képességeik és irányultságuk szerint férhetnek hozzá tudástartalmakhoz vagy fejleszthetik képességeiket. Ezt a gyakorlatát többek között a Budapest Schoolban, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban vagy Audinál fejleszthette. Rendszeresen publikál pedagógiai témákban a Qubit.hu-ra. Szakértői területe a bántalmazott és bántalmazó iskolai csoportok fejlesztése, akár egyéni konzultációk mentén is.

Váczi Dorka

Elhivatott demokratikus nevelő és innovátor, aki szerint a tanulási folyamatban a résztvevőkkel partneri viszonyt kell kialakítani. Számos helyen tanított, többek között a pécsi Gandhi Gimnáziumban és a budapesti Madách Művészeti Iskolában, emellett a Neteducatio Kft. szakmai munkatársaként akkreditált tanártovábbképzéseket fejlesztett, módszertani kiadványokat írt és szerkesztett. Jelenleg a Vodafone Magyarország Alapítvány Digitális Iskola Programjának Angyala. Ebben a programban vidéki és budapesti iskolák tanárainak segít a digitális kompetenciafejlesztésben. Trénerként iskolák és oktatásban érdekelt nagyvállalatok módszertani továbbképzéseiben vesz részt.